Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 18 mei 2023

De inhoud en informatie op deze weblog (verder aangeduid als "de Site") worden u aangeboden door [uw naam of bedrijfsnaam] ("wij" of "ons"). Deze disclaimer bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Site. Door de Site te bezoeken en te gebruiken, accepteert u deze disclaimer in zijn geheel.

  1. Nauwkeurigheid van Informatie: Hoewel wij ons inspannen om de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud op de Site te waarborgen, bieden wij geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de Site.
  2. Feitelijkheid van Informatie: Wij checken de feitelijkheid van alle nieuwsberichten voordat ze op de Site worden geplaatst. Echter, ondanks onze inspanningen, kunnen we niet garanderen dat alle informatie vrij is van fouten of onnauwkeurigheden. De informatie op de Site wordt aangeboden 'zoals ze is' en zonder garanties, expliciet of impliciet.
  3. Intellectuele Eigendomsrechten: Tenzij anders vermeld, zijn wij de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten van de Site en het materiaal dat daarop wordt gepubliceerd. Alle beeldmateriaal dat op de Site wordt gebruikt, is afkomstig uit openbare bronnen en er rust geen auteursrecht op.
  4. Aansprakelijkheid: Wij, onze bestuurders, werknemers of andere vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de Site, inclusief, maar niet beperkt tot, enige aansprakelijkheid voor directe, indirecte, incidentele, gevolgschade of exemplarische schade. Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing op zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat.
  5. Wijzigingen: Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Elke wijziging wordt van kracht zodra deze op de Site wordt gepubliceerd.

Als u vragen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op.

Scroll naar boven